vinduspuss, spyling fasadevask
gulvbehandling, boning
snømåking, vaktmestertjenester
fasadevask, vinduspuss

AR Vedlikehold AS

ALT INNEN VEDLIKEHOLD:  renhold, vaktmestertjenester,
            gulvbehandling, fasadevask, tilkomstteknikker, rydding

AR Vedlikehold AS, vi er enn av mest erfarne bedrifter innen maskinell gulvbehandling, oppskuring og boning av vinyl, linoleum og steinpleie med ca. 100.000 kvm av gulv tatt hvert år. Vi utfører oppdrager til landets seriøste bedrifter som NSB, Statens Vegvesenet, Mattilsynet, ISS Facility Services AS, Lyreco.